Nasz aktualnie realizowany projekt:

„Opracowanie innowacyjnej technologii wypełniania rys masami elastycznymi, ich tzw. „mostkowania” oraz spinania rys w oparciu o wykorzystanie usztywnienia z materiałów innych niż stal” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020.

W związku z realizacją tego projektu dokonano uzyskano systemowe rozwiązania do spinania, mostkowania i egalizacji rys występujących w budynkach. Systemy składają się z kompletnych rozwiązań i są dostosowane do różnych podłoży i przypadków spotykanych w budynkach i budowlach zabytkowych, remontowanych jak i nowych właśnie realizowanych. Dokonano 3 zgłoszeń patentowych oznaczonych numerami:

P.437353 System mostkujący rysy w przegrodach budowlanych i sposób mostkowania rys.

P.437585 Kotew do spinania rys lub wypełniania pustek w przegrodach budowlanych

P.437664 Kotew do spinania rys w przegrodach budowlanych;

Poniżej znajdują się materiały na temat projektu do pobrania dla wszystkich zainteresowanych.

Artyk_2021.pdf
Rysy_ISK_ 2021.pdf
PREZENTACJA_ISK_2021.pdf
EVODROP_2021.pdf