Nasz aktualnie realizowany projekt:

„Opracowanie innowacyjnej technologii wypełniania rys masami elastycznymi, ich tzw. „mostkowania” oraz spinania rys w oparciu o wykorzystanie usztywnienia z materiałów innych niż stal” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe RPO WL na lata 2014-2020.

W związku z realizacją tego projektu poszukujemy dostawców produktów, materiałów i usług. Poniżej znajdują się nasze zapytania ofertowe oraz odpowiednio druki ofertowe na których należy składać oferty:

Zapytanie ofertowe UFB 06 2018.pdf
druk ofertowy_UFB.06.2018.pdf

Wybrana oferta firmy: Serwis Przed.-Innowacyjno-wdrożeniowe. Lublin

Zapytanie ofertowe GR-06-18 1.pdf
druk ofertowy_GR.06.2018.pdf

Wybrana oferta firmy: Serwis Przed.-Innowacyjno-wdrożeniowe. Lublin

Zapytanie ofertowe MPR 06 2018.pdf
druk ofertowy_MPR.06.2018.pdf

Wybrano Ofertę: D. Polakowski Lublin

zapytanie ofertowe_MWW.06.2018.pdf
druk ofertowy_MWW.06.2018.pdf
Wybrano ofertę: D. Polakowski Lublin 
zapytanie ofertowe_WK.06.2018.pdf
druk ofertowy_WK.06.2018.pdf

Wybrana oferta: D. Polakowski Lublin

zapytanie ofertowe_WM.06.2018.pdf
druk ofertowy_WM.06.2018.pdf

Wybrano ofertę D. Polkowski Lublin

Zestaw materiałów do etapu 1.pdf
Druk ofertowy Zestaw mat do etapu 1.pdf

Wybrano ofertę: Wiza Bud Lublin

zapytanie ofertowe_WL.07.2018.pdf
druk ofertowy_WL.07.2018.pdf

Wybrano ofertę: Radwag Radom

zapytanie ofertowe_WS.07.2018.pdf
druk ofertowy_WS.07.2018.pdf

Wybrano ofertę: Radwag Radom

Zapytanie ofertowe ZMDP-08.pdf
druk ofertowy_2018_ZMDP.08.2018.pdf

Wybrano ofertę Wiza Bud Lublin

zapytanie ofertowe_SP.06.2018.pdf
druk ofertowy_SP.06.2018.pdf

Wybrano ofertę D. Polakowski Lublin

zapytanie_ofertowe_EP.09.2018.pdf
druk ofertowy_EP.09.2018.pdf

Wybrano ofertę: Fortis Lublin

zapytanie ofertowe_Miesz_Piknr.12.2018.pdf
druk ofertowy_Miesz_Piknr.12.2018.pdf

Wybrano ofertę D. Polakowski Lublin

zapytanie ofertowe_Tonery.12.2018.pdf
druk ofertowy_Tonery.12.2018.pdf

Wybrano ofertę: AMK INFO Warszawa

zapytanie ofertowe_Stoły_szkło.12.2018.pdf
zapytanie ofertowe_Stoły_szkło.12.2018_korekta.pdf
druk ofertowy_Stoły_Szkło.12.2018.pdf

Wybrane oferty: RADER TECHNOLOGY Lublin- stoły

Serwis Przed.-Innowacyjno-wdrożeniowe. Lublin - Szkło laboratoryjne

zapytanie ofertowe_Wypożyczenia_Kontener_2019.pdf
druk ofertowy_Wypożyczenia_Kontener_2019.pdf

Wybrana oferta firmy Wizabud Lublin

zapytanie ofertowe_Zestaw_Laboratoryjny_2019.02.pdf
druk ofertowy_Zestaw_Labortoryjny_02.2019.pdf

Wybrana oferta firmy: Serwis Przed.-Innowacyjno-wdrożeniowe. Lublin

druk ofertowy_Wypożyczenia_Manometry_2019_A.pdf
zapytanie ofertowe_Wypożyczenia_Manometry_2019_A.pdf

Wybrano oferty:

ZPB Maciejewski Bełchatów /Wynajęcie Zestaw mierników manometrów - 1000,00; Wynajęcie Maszyny do badań obciążeń w różnych płaszczyznach - 1000,00; Wynajęcie zespołu wytwórczego Mini - 4400,00/
Wiza-bud Lublin /Wynajęcie poligonu doświadczalnego - 1000,00/
Serwis Przedsięb.-Innowacyjno-wdrożeniowe. Lublin /Mierniki zegarowe - 1000,00; Wynajęcie Biurety automatyczne - 800,00; Wynajęcie urządzenia do testu wtłaczania - 1000,00/
Amabud sp. z o.o. Płock /Wynajęcie Rejestrator z wyposażeniem i komputerami przemysłowymi - 3030,00; Wynajęcie zestawu inspekcyjnego z rejestratorem obrazu - 1010,00; Wynajęcie Zestaw wibracyjny - 1010,00; Wynajęcie urządzenia do badań zachowania rysy z symulacją drgań - 1050,00;

zapytanie ofertowe_Wypożyczenia_Rejestrator_2019_RA.pdf
druk ofertowy_Wypożyczenia_Rejestrator_2019_RA.pdf

Wybrane oferty. ZPB Maciejewski Bełchatów / Kołyska laboratoryjna – 500,00; Stanowisko do badań wytrzymałościowych - 2000,00;Łaźnia termiczna, 1000,00; Cieplaraka laboratoryjna 1200,00; Dozownik, - 300,00
Wiza-bud Lublin /Stołu wibracyjnego - 1000,00; Automatycznej pompo-mieszarki – 2000,00
Serwis Przed.-Innowacyjno-wdrożeniowe.  Lublin / Chłodziarka laboratoryjna, 1200,00;/
Amabud sp. z o.o. Płock / Eksykator – 1200; Naczynie Dewara – 400,00;Transporter laboratoryjny 1010,00, Mieszadło magnetyczne 1010,00;Endoskop inspekcyjny, 1000,00; Koncentrator danych – 800,00; Rejestrator obrazu – 1000,00; Mikroskop - 600,00

zapytanie ofertowe_Personel_technik_2019.06.pdf
druk ofertowy_Personel_technik_06.2019.pdf

Wybrano ofertę M. Prażewskiego

zapytanie ofertowe_Szafy_Metal.07.2019.pdf
druk ofertowy_Szafy_Metal.07.2019.pdf

Wybrana Oferta RADER TECHNOLOGY Lublin

zapytanie ofertowe_Wózek_07.2019.pdf
druk ofertowy_Wozek_L_.07.2019.pdf

Wybrana Oferta: D. Polakowski Lublin

zapytanie ofertowe_LP.12.2018.pdf
druk ofertowy_LP.12.2019.pdf
Wybrano ofertę D. Polakowski Lublin
zapytanie ofertowe_Personel_PRACOWNIK_NAUKOWY_A_2020.07.pdf
druk ofertowy_Personel_PRACOWNIK_NAUKOWY_07.2020.pdf

Wybrano ofertę  dr hab inż. Sławomir Biruk, prof. PL

zapytanie ofertowe_Aparatura_badawcza.07.2020.pdf
druk ofertowy_Aparatura_badawcza.07.2020.pdf

Wybrana oferta AMK INFO Warszawa